7/5/08

HISTÒRIES DE BARCELONA I CATALUNYA. Jaume Sobrequés

L'historiador i també polític Jaume Sobrequés ha aconseguit amb un parell d ellibres explicar-nos les històries de Catalunya i Barcelona d'una anera molt planera i a l'abast de tots els públics fugint sobretot dels farragosos assatjos històrics.
A Història de Catalunya (Editorial Base) en només 164 pàgines ens fa un recorregut per l'història del nostre país amb un resum excel.lent per tenir unes nocions bàsiques sobre els fets més destacats.

Per la seva banda a Història de Barcelona (Editorial Rosa dels vents) fa una pinzellada dels trets més importants de cada període històric, des dels primers pobladors del pla de Barcelona fins als segles XX al XXI. Els temes polítics, econòmics i els canvis socials de la ciutat són detallats en aquest llibre de Jaume Sobrequés.
Aquest és un dels fragments de Història de Barcelona sobre el creixeent de la ciutat.
"Una ciutat és un cos viu que neix i creix lentament. És el resultat d'avenços, molts dels quals cal rastrejar en el passat mil·lenari. És important saber que Barcelona no existiria si l'emperador August, fa més de dos mil anys, no l'hagués fundat com a colònia; que no parlaríem català sense la romanització; que no tindríem avui, amb seu a Barcelona, una institució d'autogovern anomenada Generalitat, si aquesta, ni que sigui amb un contingut diferent, no hagués estat creada al segle XIV; que, sense la revolució industrial del segle XIX, Barcelona no seria una de les grans urbs d'Europa; que sense el projecte d'Eixample de Cerdà, Barcelona seria ben diferent de com és a la actualitat."