30/3/08

FRAGMENT DE L'HOMENATGE A SALVADOR ESCAMILLA

Fragment de diversos artites catalans en l'homenatge a Salvador Escamilla realitzat a l'any 2002.