31/7/10

ELS HÀBITS LECTORS DELS CATALANS

Aquesta setmana s'ha presentat l'estudi La dieta cultural dels catalans, realitzat a partir del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, amb entrevistes a 30.000 persones majors de 14 anys entre el maig de 2007 i l'abril de 2010.
L'enquesta tracta diferents temes sobre el consum cultural. Pel que respecte a la lectura i considerant lector qui llegeix un llibre a l'any, podem destacar que el 57,6% de la població, és lectora, cosa que implica que la resta, el 42,4%, no n'ha llegit cap.
Disminueixen els lectors d'un o dos llibres a l'any però augmenten els que en llegeixen cinc o més, que els autors de l'estudi anomenen “superlectors”, i suposen el 23,2%.
Una diferència destacable d'aquest estudi es que el 71% dels lectors consumeix llibres en castellà, mentre que el 24% ho fan en català.
La novel·la és el gènere predilecte. A més, la botiga continua sent el principal proveïdor i la compra a través d'internet encara no arriba ni a l'1%.
Segons dades d'aquest estudi, escoltar música és la principal preferència cultural dels catalans, seguida pels llibres, l'art, el cinema i els espectacles.