16/3/09

TINC UN DUBTE A TV3

Tv3 comença avui el programa Tinc un dubte. Aquest espai està inspirat en el llibre Tinc un dubte, de Rudolf Ortega (La Magrana). El programa de Tv3 està format per càpsules amb brevíssims esquetxos per resoldre qüestions de llengua i respondre moltes de les preguntes que ens fem els parlants.
El seu autor, Rudolf Ortega ens ajuda a Tinc un dubte, el petit llibre del català correcte a aclarir 250 dubtes de català bàsic, presentat amb forma de píndoles i amb un estil força amè.
Al llarg de quatre capítols se'ns exposen quatre grans aspectes de la llengua catalana. En primer lloc, un manual d'ortografia, fonamental per no cometre faltes. Segon, la gramàtica elemental, amb especial esment de la morfologia bàsica. Tercer, un repertori d'incorreccions, tant de lèxic com morfològiques. I finalment, un petit recull de mots que poden ser confosos amb d'altres mots, i que per tant podem utilitzar incorrectament.
Rudolf Ortega és lingüista i entre d'altres feines És responsable de llengua i estil de COMRàdio i ha fet d'assessor lingüístic en mitjans de comunicació escrits i audiovisuals. Ha treballat com a corrector de textos per a diverses editorials.