17/3/09

UNS 76.000 LLIBRES PUBLICATS A L'ANY 2008

Malgrat la crisis les editorials van publicat a España uns 76.000 llibres, segons fonts de L'institut Nacional d'Estadística que recull les dades de llibres impresos.
Els llibres editats de l'any 2008 van suposar un increment del 19,8% respecte a l'any anterior. Es van imprimir al voltant d'uns 255 milions de llibres. El 9,2% eren llibre en llengua catalana.