26/9/10

LA HISTÒRIA DE L'ESCOLTISME RECOPILAT EN UN LLIBRE.


L’escoltisme mundial
Eduard Vallory
Proa
240 pàgines


L'escoltisme és avui el moviment educatiu juvenil no governamental, de base associativa més gran del planeta que aplega prop de 30 milions d'infants i joves de més de cent seixanta països.
L’escoltisme té com a objectiu contribuir al desenvolupament de la gent jove per assolir els seus potencials com a individus, ciutadans responsables i membres de les seves comunitats local, nacional i internacional. Ho du a terme a través d'una xarxa internacional d'agrupaments escoltes estructurada en associacionsnacionals i en dues organitzacions mundials, la WOSM i la WAGGGS.
El llibre L’escoltisme mundial recull els principals elements que caracteritzen el moviment escolta arreu del món, i permet conèixer-ne l’origen, l’evolució, el funcionament i la solidesa dels seus valors. El llibre que ha escrit Eduard Vallory és el primer estudi acadèmic mai escrit sobre l’escoltisme mundial en conjunt.
L'escoltisme a viscuts bons moments a Catalunya, on miler de joves han format part i han crescut amb els valors escoltes.
Personalitats destacades com els presidents de la Generalitat, Pasqual Maragall i Jordi Pujol o l'actual president del Parlament Català, Ernest Benach sempre han destacat els valors de l'escoltsime.